Parengtas Sklypų Didžiųjų Pupojų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 2 (Šalpusnių g. 14) ir Nr. 3 (Šalpusnių g. 11)

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-18 įsakymas Nr. A30-2105/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypų Didžiųjų Pupojų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 2 (Šalpusnių g. 14, kadastro Nr. 0101/0151:429) ir Nr. 3 (Šalpusnių g. 11, kadastro Nr. 0101/0151:428) inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-05-23 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-100/22.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 30- 1018 „Dėl sklypų Didžiųjų Pupojų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057833) sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 2 (Šalpusnių g. 14, kadastro Nr. 0101/0151:429) ir Nr. 3 (Šalpusnių g. 11, kadastro Nr. 0101/0151:428): sklypą Nr. 2 padalyti į du, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdus, pakeisti sklypo Nr. 3 paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, trims projektuojamiems sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: privatūs asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius,  tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: bendroji.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama

SPAV: nereikalingas.
Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti: 2022-08-16 iki 2022-08-31 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-467), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 9-18 val. Kontaktinis  tel. +370 69817868.
Projekto ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijos patalpose Antakalnio g. 17, Vilniuje nuo 2022-08-16 iki 2022-08-31.
Viešas svarstymas organizuojamas 2022-08-31 13:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilnius.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-22-467) visą, supažindinimui su parengtu detaliojo
plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

detalus