Parengtas Sklypų Juodajame kelyje 75E detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu

Planuojama teritorija Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0158:2539), esantis Vilniuje.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-03 įsakymas Nr. A30-1/22
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius Fizinis asmuo.
Rengėjas UAB „Projektavimas”, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-157).Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
Telefono nr. 867637738
El. pašto adresas tadas@uabprojektavimas.lt

Isakymas+ir+planavimo+darbu+programa