Parengtas sklypų (kad. Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimas sklype Kašubų g. 13

INFORMACIJA apie parengtą apie sklypų (kad. Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimą sklype Kašubų g. 13

 

Planavimo pagrindas: 2018 m. spalio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2205/18(2.1.22E-TD2).

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2616, faks. 85 211 2222, LT-09601, Vilnius.

 

Planavimo iniciatorius: UAB „Rinvest“, į./k. 302824911, buveinės adresas Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus raj., tel.: +370 671 95367.

 

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. [email protected]. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-23 sprendimu Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kad. Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypo Nr. 13 (kad. Nr. 0101/0158:1943) Kašubų g. 13 užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, statybos zoną ir ribą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-03-12 iki 2019-03-25 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose,  Gerovės g. 1, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-27).

kasubu_13_detaliojo_plano_koregavimo_brezinys

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-03-25.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

PV Gražina Meidutė