Parengtas sklypų (kad. nr. 0101/0165:678, 0101/0165:718) buvusiame Gurelių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas, koreguojant sklypo Nr. 4, Ferdinando Ruščico g. 7 (kad. Nr. 0101/0165:1185) statybos zoną, ribas ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus

 

Planuojama teritorija: Sklypas F. Ruščico g. 7 (skl. kad. Nr. 0101/0165:1185), Panerių sen., Vilniaus m. sav.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (85) 2112000, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt , interneto svetainė.: www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.
Rengėjas: Projekto vadovė Kristina Paužienė, tel. +37067519410, el.p.: kristina.pauziene@gmail.com.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti sklypo Nr. 4 (kad. nr. 0101/0165:1185) statybos zoną, ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, nekeičiant minėtu detaliuoju planu nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei tekstinių reglamentų.
Dokumento rengimo pagrindas: 2015 birželio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-79 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:678 ir Nr. 0101/0165:718) buvusiame Gurelių kaime detaliojo plano tvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-05-23 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra –Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), www.tpdris.lt, skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas –Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas.
Vieša ekspozicija: Vilniaus m. sav., Panerių sen., Žalioji a. 3, Vilnius, skelbimų lentoje nuo 2022-05-23 iki 2022-06-03 (imtinai).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

011_BRĖŽINIAI

011_TITULINIS_AR