Parengtas sklypų (Kad. Nr.0101/0167:1264 ir Nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių detalusis planas keičiant teritorijos prie senojo Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sklypo Nr. 8 ir gretimos teritorijos sprendinius

 

Planuojamos teritorijos plotas: 1,3554 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 30-1453/20 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020 m. spalio 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-60/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) detaliai nesuplanuotoje sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1264) dalyje pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą, planuojamoje teritorijoje nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus ir padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1264).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, į. k. 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo tel. +370 5 211 27 52 A. Tiškevičienė, el. p. asta.tiskeviciene@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, į. k. 300092635, buveinės adresas A. Goštauto g. 8 – 402, Lt – 01108 Vilnius, tel.: +370 616 54009. Informaciją teikia projekto vadovė A. Grigūnienė, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-09-15 iki 2021-09-29 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt) ir Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, LT-06005 Vilnius, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis iš anksto susiderinus tel.: +370 616 54009.

Viešas svarstymas vyks 2021-09-29, 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu, transliacijos nuoroda prisijungimui (ID: 816 6703 1634, slaptažodis: 664767):

https://us02web.zoom.us/j/81667031634?pwd=L2JMYWNTOWJHM3lhWW5TWFdydTlZUT09

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar el. paštu aukščiau nurodytu adresu, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-314), per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki detaliojo plano sprendinių viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per teisės aktuose nustatytą laiką.

Nuoroda:

Tvenkinių+g+TPD+pagrindinis+brez_2021-08-03