Parengtas “Sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo planano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimas sklypuose Juodupio g. 150 ir 176“

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ “SKLYPŲ (KAD.NR. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) NEMĖŽIO K., NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO (REG. NR. 2918)” SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE JUODUPIO G. NR. 150 IR IR NR. 176

Informuojame, kad yra parengtas “Sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo planano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimas sklypuose Juodupio g. 150 ir 176“.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo rengimo pagrindas: 2016 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įsakymas Nr. 30- 2422 “Dėl leidimo inicijuoti sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Juodupio g. 150 ir Juodupio g. 176” ir 2016 m. spalio 10 d. “’Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“ Nr. A72-1712/16“.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo organizatorius – Vilniaus savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

Detaliojo plano sprendinių koregavimo iniciatorius – UAB “Sunday LT” (Kviečių g. 2A-3, Vilnius), tel. Nr. 8 682 322066, el. p. [email protected]

Detaliojo plano sprendinių koregavimo rengėjas – UAB “ADS projektai“ (Lazdynėlių g. 8 – 7), tel. Nr. 8 679 15810, el. p. info@adsprojektai.lt

Projekto vadovas – Vidas Vaksmanas (kvalifikacijos atrestato Nr. ATP1714).

Planuojama teritorija: 0,7583 ha žemės sklypas Juodupio g. 150 ir 0,4588 ha žemės sklypas Juodupio g. 176, Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

Esama žemės sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-02 sprendimu Nr. 1-556 patvirtinto “Sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. nr. 2918) sprendinių koregavimą padalijant sklypus Juodupio g. 150 (kad. Nr. 0101/0158:1760) ir Juodupio g. 176 (kad. Nr. 0101/0158:1763), pakeičiant jų naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, nustant vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatyatamo tipą bei galimus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendinių koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. kovo mėn. 20 d. iki š. m. balandžio mėn. 20 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose, Gerovės g. Nr. 1, Naujoje Vilnioje, Vilniuje ir teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB “ADS projektai” patalpose Pilies g. Nr. 17 – 1 darbo dienų darbo valandomis.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. balandžio mėn. 20 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais par. grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.