Parengtas sklypų (kad. Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) Nemėžio k., patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimas Kašubų g. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 sklypuose

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kad. Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 20 (kadastro Nr. 0101/0158:968) Kašubų g. 22, Nr. 21 (kadastro Nr. 0101/0158:1946) Kašubų g. 20, Nr. 22 (kadastro Nr. 0101/0158:971) Kašubų g. 18, Nr. 23 (kadastro Nr. 0101/0158:972) Kašubų g. 16, Nr. 24 (kadastro Nr. 0101/0158:1949) Kašubų g. 14, Nr. 25 (kadastro Nr. 0101/0158:966) Kašubų g. 12, Nr. 26 (kadastro Nr. 0101/0158:1944) Kašubų g. 10, Nr. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:1945) Kašubų g. 8, Nr. 28 (kadastro Nr. 0101/0158:1947) Kašubų g. 6, Nr. 29 (kadastro Nr. 0101/0158:969) Kašubų g. 4 ir Nr. 30 (kadastro Nr. 0101/0158:967) Kašubų g. 2 ir galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,9 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-04-24 įsakymas Nr. A30-1189 „Dėl leidimo inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ir 30“, 2017-07-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1291/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimą planavimo proceso iniciavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypų Nr. 20 (kadastro Nr. 0101/0158:968) Kašubų g. 22, Nr. 21 (kadastro Nr. 0101/0158:1946) Kašubų g. 20, Nr. 22 (kadastro Nr. 0101/0158:971) Kašubų g. 18, Nr. 23 (kadastro Nr. 0101/0158:972) Kašubų g. 16, Nr. 24 (kadastro Nr. 0101/0158:1949) Kašubų g. 14, Nr. 25 (kadastro Nr. 0101/0158:966) Kašubų g. 12, Nr. 26 (kadastro Nr. 0101/0158:1944) Kašubų g. 10, Nr. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:1945) Kašubų g. 8, Nr. 28 (kadastro Nr. 0101/0158:1947) Kašubų g. 6, Nr. 29 (kadastro Nr. 0101/0158:969) Kašubų g. 4 ir Nr. 30 (kadastro Nr. 0101/0158:967) Kašubų g. 2 užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, statybos zoną ir ribą, nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tinklalapis www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Renutė Kuzienė, Aguonų g. 7A, Vilnius; Miroslavas Petrikas bei Birutė Žilytė-Petrikienė, Viršupio g. 59, Vilnius; Marija Meiduvienė bei Alfredas Meidus, Rugių g. 9E-2; Virginija Grabauskienė bei Romualdas Grabauskas, Vykinto g. 3-4, Vilnius.

Plano rengėjas: Laura Kairienė (ATP 2004), Jūratė Laurinaitytė, individualios veiklos pažymos Nr. 724314, Sėlių g. 21-1, 08125 Vilnius. Tel. (86) 080 8335, el. p. juratelaurinaityte@gmail.com.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo procedūra:

– su detaliojo plano dokumentais galima susipažinti nuo 2017 m. rugsėjo 12 d. iki 2017 m. rugsėjo 25 d. imtinai (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-17-361), plano rengėjo ir planavimo organizatoriaus buveinėje nurodytais adresais.

– vieša ekspozicija vyks darbo valandomis nuo 2017 m. rugsėjo 12 d. iki 2017 m. rugsėjo 25 d. imtinai (10 darbo dienų) Naujosios Vilnios seniūnijoje, adresu Gerovės g. 1, 11201 Vilnius.

Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka: vadovaujantis 2017-07-05 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. A72-1291/17(3.1.36-TD2) p. 4.5 dėl planavimo organizatoriaus suteiktų įgaliojimų, pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo dokumentų – plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos, t. y. iki 2017 m. rugsėjo 25 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos. Atsakymai bus teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia