Parengtas Sklypų (kadastro nr. 0101/0158:514, nr.0101/0158:742, nr. 0101/0158:672 ir nr. 0101/0158:521) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ašmenėlės g. 45

Planuojama teritorija Sklypų (kadastro nr. 0101/0158:514, nr.0101/0158:742, nr. 0101/0158:672 ir nr. 0101/0158:521) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ašmenėlės g. 45.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl leidimo inicijuoti sklypų (kadastro nr. 0101/0158:514, nr.0101/0158:742, nr. 0101/0158:672 ir nr. 0101/0158:521) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Ašmenėlės g. 45, Nr. A30-1180/19, 2019.06.11 ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. Nr. A30-1180/19, 2019.06.11;
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius Ž.T., D.T.
Rengėjas Auksė Radžiūnaitė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-2486, , tel.: +370 616 70493, el.p. raukse@gmail.com. Projekto vadovė Auksė Ra
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-12-10 iki 2019-12-27 Rasų seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-329) susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 616 70493 ar el. p. raukse@gmail.com, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-329).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Su viešai eksponuojamas, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-12-10 iki 2019-12-27 Rasų seniūnijos patalpose, adresu Žemaitijos g. 9, Vilniaus m..
Paslaugos gavėjo adresas Vilnius Birutės 40a-8
El. pašto adresas raukse@gmail.com

Skelbimo tekstas:SKELBIMAS

Brėžinys:Ašmenėlės+45pagrindinis brėžinys