Parengtas Sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/0165:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 7, 17, 24, 26, 29, 35, 46, 47, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 70, 80, 84, 91, 92, 107, 113, 114, 115, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ir 151 inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/0165:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detalusis planas (reg. Nr. T00078346)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2,5 ha dydžio teritorija iškaidyta sklypais Paluknio, Grendavės, Onuškio, Lentvario gatvėse.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Detaliojo plano koregavimo tikslas – nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, keisti sklypų ribas ir plotus, patikslinti servitutų poreikį, patikslinti sklypų naudojimo būdus; detaliojo plano sklypus Nr. 128, 129, 130, 132 ir 133 sujungti į vieną ir nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą; detaliojo plano sklypus Nr. 124 ir 125 sujungti į vieną ir nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą; detaliojo plano sklypus Nr. 131 ir 134 sujungti į vieną ir nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą; nustatyti reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 2,5 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 36,1 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-24 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/0165:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 7, 17, 24, 26, 29, 35, 46, 47, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 70, 80, 84, 91, 92, 107, 113, 114, 115, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ir 151 inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-323/22
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-250.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti: nuo 2023-02-21 iki 2023-03-06 imtinai Panerių seniūnijoje adresu Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-250), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Detaliojo plano projektas 2023-03-07, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-03-07, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/78834984401?pwd=xCQcW7AmnJ95gEozH0chkT7jIEPI6v.1
Meeting ID: 788 3498 4401
Passcode: 1mJxV8

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-03-07, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/77561297222?pwd=LbaJhTVDmkb6i45ImaT9PpescHL4uQ.1
Meeting ID: 775 6129 7222
Passcode: 1zcsP4
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-03-06 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-03-07, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ