Parengtas sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype I. Labutytės g. 39

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE
DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ
Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano sklypo Nr.
27 sprendinių koregavimas
1. Detaliojo plano rengimo pagrindas
• Sprendimas dėl TPD koregavimo (Nr.REG124162; 2019-11-22)
• Planavimo darbų programa
• Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-95/19
2. Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, direktorius Povilas
Poderskis (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, įstaigos kodas 188710061)
3. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – V. P.
4. Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB „Architektų gildija“ (įmonės kodas: 300935676, adresas: S.
Moniuškos g. 10-7, LT-08121 Vilnius, tel. +370 684 30306 el. p. archgildija@gmail.com) Projekto vadovas:
Rokas Mazuronis
5. Teritorijų planavimo dokumento rūšis – Kompleksinis
6.Detaliojo plano koregavimo rengimo ir tvirtinimo tvarka – bendra tvarka.
7. Planuojamos teritorijos plotas – 0,068 ha
8. Planavimo tikslai:
8.1. Pakeisti sklypo užstatymo tankį, statybos zoną ir jos ribas, nustatyti papildomus teritorijos naudojimo
reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038)
nustatytų reglamentų
9. Planavimo uždaviniai:
Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
8. Detaliojo plano susipažinimas:
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD Nr. KVT-
13-19-630), UAB „Architektų gildija“ (S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius) patalpose, Pilaitės seniūnijos
skelbimų lentoje ir Vilnius.lt interneto svetainėje, nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30 imtinai.

Koregavimo+sprendinių+brėžinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami
raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-03-30.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo
dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad
į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo
dienos.