Parengtas Sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, 0101/0165:275, 0101/0165:449, 0101/0165:465, 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 73844) sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:320) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad yra parengtas Sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, 0101/0165:275, 0101/0165:449, 0101/0165:465, 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 73844) sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:320) sprendinių koregavimas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2016-08-19 įsakymas Nr. A30-2015 dėl leidimo inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, 0101/0165:275, 0101/0165:449, 0101/0165:465, 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 73844) sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:320) sprendinių koregavimą; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A30-2015; 2016-10-03 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1688/16(3.1.36-TD2). Planavimo uždaviniai: Atlikti sklypų (kadastro 101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 73844), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.1-2020 „Dėl sklypų (kadastro 101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ sklypo (kad. Nr.0101/0165:320) sprendinių koregavimą, kurio tikslas – nustatyti papildomą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą ir apie 0,37 (trisdešimt septynių šimtųjų) ha miško žemę paversti kitomis naudmenomis bei patikslinti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2573, faks. 8 5 211 2527, www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: AB „IBC logistika“ , Palangos g. 4, LT-01402, Vilnius, tel. 8 5 279 0449, faks. 8 5 273 3065. Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 8 650 55031, el. p. info@miestovizija.lt. Sprendinių viešinimas: detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2017-03-15 iki 2017-03-28 plano rengėjo patalpose Sodų g. 6, Vilnius, (2 aukšte); Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos skelbimų lentoje Žalioji a. 3, Vilnius (planavimo programa ir pagrindinis brėžinys); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt -www.vilnius.lt/&2322922175 (planavimo sutartis, įsakymas)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-16-494). Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73285, el. p. rasa@miestovizija.lt. Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki 2017-03-28. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia