Parengtas Sklypų L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-456)

INFORMACIJA apie parengtą Sklypų L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-456)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:
Sklypų L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-456)

Planuojamos teritorijos aprašymas:
Žemės sklypai L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635).

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A30-1313/22.

Planavimo organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:
UAB „Larėjas“.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. kontaktinis tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:
Rengti sklypų L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalųjį planą inicijavimo pagrindu tikslu suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti galimus žemės sklypų pertvarkymo principus ir žemės naudojimo paskirtis bei būdus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-12-29 iki 2023-01-11 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-456).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-12-29 iki 2023-01-11 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Viešas svarstymas įvyks 2023-01-12, 13.00 val. pas plano rengėją.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus):
Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Priedai:

Skelbimas

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys