Parengtas Sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žalgirio g. 114 (kadastro Nr. 0101/0032:1016)

DĖL Sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano sklypo Nr. 6 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie Sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano sklypo Nr. 6 sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,3426 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A30-204/19 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. birželio 3 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-40/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-188 „Dėl sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058492, buvęs Nr. 2000) sklypo Nr. 6 (Žalgirio g. 114, kadastro Nr. 0101/0032:1016) sprendinius inicijavimo pagrindu, koreguojant užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo D.Eidukonytė, el.p.: danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 27 50.

Planavimo iniciatorius: UAB „LTU INVEST“, Žalgirio g. 114, Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė A. Grigūnienė, tel. 861654009, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 10 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-51), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt), Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, prie Šnipiškių seniūnijos patalpų, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis.

Žalgirio+114+TPD_Pagr+brezinys

Viešas svarstymas: Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. lapkričio 10 d. 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda (ID: 685 412 3298, slaptažodis: 2qVyP9):

https://us02web.zoom.us/j/6854123298?pwd=dHBTT29rWldmRTExQm5pT0poQjBUQT09

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-51) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo viešo svarstymo laikotarpio pabaigos.