Parengtas sklypų Maloniojoje g. 3 ir 3a detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sprendinių keitimas

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Detaliojo plano keitimo rengėjas: Projekto vadovas – Arūnas Boruta, kvalifikacijos atestatas Nr. A1116, NKPA 0363, tel. 8 687 21634, arunas.boruta@gmail.com
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1294V „Dėl sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055055) patvirtintų sklypų detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu: nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijų naudojimo reglamentus.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019m gruodžio 19 d. Nr. įsakymas A30-2639/19 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055055) patvirtintų sklypų detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu“ su patvirtinta Planavimo darbų programa.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-122
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybes ir seniūnijų patalpas, su parengtu detaliojo plano keitimu bus galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2022-01-19 iki 2022-02-03 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-122), Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje (Sėlių g. 39, LT-08109 Vilniuje), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, bei Universiteto g. 2, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 687 21634.
Detaliojo plano projektas 2022-02-04, 17 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-02-04, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/86571399608?pwd=TXhIRUlHTXY5YURVaTQzSlJhOW1yZz09

Susirinkimo identifikacinis kodas: 865 7139 9608
Slaptažodis: 077904

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2022-02-03 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2022-02-04 17 val.

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys+malonioji_g+5