Parengtas sklypų Naugarduko g. 74 ir Kauno g. 45 detaliojo plano sprendinių keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-07-08 įsakymas Nr. A30-2394/21 „Dėl leidimo keisti sklypų Naugarduko g. 74 ir Kauno g. 45 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2021-09-02 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-88/21.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: pakeisti detaliuoju planu nustatytus užstatymo intensyvumo (siekiama iki 2,0), aukštų skaičiaus (siekiama iki 4 aukštų), aukštingumo (siekiama iki 20 m) ir užstatymo tankumo (siekiama iki 80 proc.) rodiklius sklype Naugarduko g. 74 (kadastro Nr. 0101/0055:12) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Kauno g. 45 (kadastro Nr. 0101/0055:13) ir juo nustatyti naudojimo rodikliai nekeičiami.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, tel. 86 9817868, el. paštas daiva@archd.lt
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programa. Atliekami kiti privalomi ir papildomi viešinimo veiksmai. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.
Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2021-12-08 iki 2021-12-23 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-534), Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje (Algirdo g. 11, LT-03161 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės
tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 9-18 val. Kontaktinis asmuo architektė Daiva, tel 86 981 7868.
Projekto ekspozicija vyks Naujamiesčio seniūnijos patalpose nuo 2021-12-08 iki 2021-12-23.
Viešas svarstymas organizuojamas 2021-12-23 13:00 val. virtualioje erdvėje, kodas 128960 ,
nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/83331912804?pwd=QitRczZBZEh3SEx1K2lHU2RTejkrUT09
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, (www.tpdris.lt) iki susipažinimo su detaliojo plano
sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis

naugarduko+g