Parengtas sklypų Paribio g. 49 ir 51 detaliojo plano (reg. Nr. 369) sprendinių koregavimas sklype Paribio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0029:249)

DĖL PARENGTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Informuojame, kad parengtas sklypų Paribio g. 49 ir 51 detaliojo plano (reg. Nr. 369) sprendinių koregavimas sklype Paribio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0029:249).

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1192 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A30-2943 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Paribio g. 49 ir 51 detaliojo plano sklypo Paribio g. 51 sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017 m. gruodžio 18 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2373/17(3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 471V „Dėl sklypų Paribio g. 49 ir 51 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 369) sprendinius sklype Paribio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0029:249) inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklypo Paribio g. 51 ribų, ploto ir paskirties, koreguojant žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K) ir rekreacinės teritorijos naudojimo būdą (R), nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 25 73 (D. Eidukaitė).

Planavimo iniciatorius: UAB “Logistikos konsultacijos“, į. k. 300143784, Mindaugo g. 16-25, Vilnius, tel., +370 639 98765, el. p. andrius.k@magnus-group.lt.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 1115. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti: Žvėryno seniūnijos patalpose (Odminių g. 3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 14 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Brėžinį žiūrėti čia