PARENGTAS: Sklypų Pavilionyse (kadastro Nr.0101/0100:972 ir Nr.0101/0100:1119) detaliojo plano ir sklypų buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr.0101/0100:953 ir Nr.0101/0100:974) detaliųjų planų koregavimo projektas

INFORMUOJAME, JOG PARENGTAS: Sklypų Pavilionyse (kadastro Nr.0101/0100:972 ir Nr.0101/0100:1119) detaliojo plano ir sklypų buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr.0101/0100:953 ir Nr.0101/0100:974) detaliųjų planų korektūra. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Detaliojo plano korektūros planavimo iniciatorius: UAB “Arealis” Mindaugo g. 23a-80, Vilnius; tel (8-5) 2127755 Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009m. Vasario 19d. Sprendimu Nr.1-860 “Dėl sklypų Pavilionyse detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto sklypų Pavilionyse (kadastro Nr.0101/0100:972 ir Nr.0101/0100:1119) detaliojo plano (reg. Nr.2254) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101//0100:2017) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008m. birželio 18d. Sprendimu Nr.1-551 “Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto sklypų buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr.0101/0100:953 ir Nr.0101/0100:974) detaliojo plano (reg. Nr.2130) sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0100:2011 ir Nr. 0101/0100:2012) , keičiant sklypų užstatymo zonas ir ribas, servitutų vietas, sklypo (kadastro Nr.0101/0100:2011) naudojimo būdą iš gyvenamosios į komercinę, užstatymo tipą ir kitus naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendąjį planą iki 2015 metų (reg.Nr. 1881). Planuojamos teritorijos adresas: Vilniaus m.sav.Vilniaus m. Ukmergės g. 373 (kadastr.nr. 0101/0100:2011 Vilniaus m.k.v.); Vilniaus m.sav.Vilniaus m. Ukmergės g. 379 (kadastr.nr. 0101/0100:2017 Vilniaus m.k.v.); Vilniaus m.sav. Pavilionių k. (kadastr.nr. 0101/0100:2012 Vilniaus m.k.v.); Detaliojo plano korektūros rengėjas – UAB “Vilniaus architektūros studija”, Lukšio g. 32., tel. 261 44 69, el. paštas: vas@vas.lt Projekto vadovas Algimantas Pliučas. Su detaliojo plano korektūros projekto sprendiniais visuomenė gali susipažinti nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2015 m. vasario 13 d. darbo dienomis rengėjo UAB „Vilniaus architektūros studijos“ patalpose, P.Lukšio g. 32, IVa, Vilniuje, Tel. (8 5) 261 4469, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Fabijoniškių seniūnijos skelbimų lentoje, S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius, Parengto detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2015 m. Vasario 18d. 17.00 val UAB „Vilniaus architektūros studijos“ patalpose, P.Lukšio g. 32, IVa, Vilniuje, Tel. (8 5) 261 4469 Pastabos, pasiūlymai dėl koreguojamo detalaus plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano koregavimo iniciatoriui arba rengėjui