Parengtas Sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Pylimo g. 7 inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „SPV-11“, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Senamiesčio projektai“, Konstitucijos pr. 12-340, LT-09308 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8 685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@gmail.com.

Planavimo tikslas: atlikti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 2091V „Dėl sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9d. spendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtinto sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano (registro Nr. T00054524) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo Pylimo g. 7 (kadastro Nr. 0101/0041:116) naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir patikslinti kitą pagal teisės aktus reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-24 įsakymas Nr. A30-3084/20.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-09-16 iki 2021-09-30 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-343, dokumento Nr. REG188819), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@gmail.com.

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt Senamiesčio seniūnijoje, adresu Odminių g. 3, Vilniuje, nuo 2021-09-16 iki 2021-09-30.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-343) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas.Pylimo7+DPK

08.+Pagrindinis+brėžinys+-+2021-08-05