Parengtas Sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/ Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97) sprendinių koregavimas

Parengtas Sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/ Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97) sprendinių koregavimas

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. A30-2468.

Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dirtektorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius; www.vilnius.lt ,tel (8 5) 2112000.

Planavimo iniciatorius: UAB „NT valdymo koncernas“ a.k. 304025178, S. Žukausko g. 39, Vilnius ir specialioji uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ a.k. 152105644 Gynėjų g. 14, Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Renova“ a.k. 121023786, Gedimino pr. 16 LT-01103 Vilnius, PV A. Songaila Atest. Nr. A 1138, tel. 8 698 21492, el.paštas renova@renova.lt.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 “Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/ Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2086) sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97, kadastr, Nr. 0101/0023:330), koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 30-324 “Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/ Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 39 (Žygio g. 97) statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimo tvirtinimo”, sprendinius inicijavimo pagrindu, padalinant sklypą, nustatant sklypams daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) ir komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdus, užstatymo tankumą, intensyvumą, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima 2018 m. balandžio 6 – 20 dienomis Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, Žirmūnų seniūnijos patalpose Žirmūnų g. 143, Vilniuje ir UAB „Renova“ Gedimino pr. 16, Vilniuje biure, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima rengėjui ir iniciatoriui raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą susipažinimo su dokumentu laiką t.y. iki 2018-04-20 d.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.

Asmenys gautą atasakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia