Parengtas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimas

PARENGTAS Sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimas

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 12,3294 ha, žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0023:281), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. A30-1694/18 (2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2018 m. liepos 30 d. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2018 m. spalio 31 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-78/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant P. Lukšio gatvės raudonąsias linijas ties žemės sklypu P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-91 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų (raudonųjų linijų) schemos tvirtinimo“ patvirtintą schemą bei koreguojant sprendinius sklype Nr. 47 (kadastro Nr. 0101/0023:281): nekeičiant esamo susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdo padalyti sklypą ties žemės sklypu P. Lukšio g. 32.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Domus centras“, juridinio asmens kodas 126074425, buveinės adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g.  40A, Vilnius (10 aukštas), www.miestovizija.lt, projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-07-01 iki 2019-07-12 imtinai AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285; Žirmūnų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-412. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.                                                                                                                             DP kor pagrindinis brezinys

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2019-07-12 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.