Parengtas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sprendinių sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro NR. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro NR. 0101/0023:149) koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2377/19 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu tvirtinimo“ patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu (registro Nr. T00083887), sprendinių koregavimas sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: žemės sklypas P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0023:149), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. A30-89/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano sprendinius sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu“, 2021 m. sausio 12 d. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021 m. kovo 23 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-25/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2377/19 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu tvirtinimo“ patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu (registro Nr. T00083887), sprendinius sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypų ribas, prijungiant įsiterpusį žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0023:149) prie sklypo P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305), nustatyti po sujungimo formuojamam žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius, www.miestovizija.lt, projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, tačiau numatyta papildoma viešinimo procedūra – organizuojamas koreguojamo detaliojo plano viešas svarstymas – susirinkimas.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-09-09 iki 2021-09-22 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-24), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas(su pagrindiniu brėžiniu) ir AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Viešas susirinkimas vyks 2021-09-23, 17.00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJhYmZjYzEtN2RkNS00MjRmLWIwMjYtNTI5NDc3M2FhNDhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be8ded48-8e68-460a-981c-9882b1cfa743%22%2c%22Oid%22%3a%22747f0895-5d08-45de-bcf5-c94d915dbd7e%22%7d

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-24) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys+2021-08-31