Parengtas sodininkų bendrijos ,,Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00058081) sprendinių koregavimas sklype Nr. 193 Kolektyvo g. 119

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sodininkų bendrijos ,,Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00058081) sprendinių koregavimas  sklype Nr. 193 Kolektyvo g. 119.
Planuojamos teritorijos aprašymas: Sodininkų bendrijos ,,Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00058081) sprendinių koregavimas  sklype Nr. 193 Kolektyvo g. 119.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl leidimo koreguoti sodininkų bendrijos ,,Šeškinė“ teritorijos geležinio vilko gatvėje detaliojo plano sklypo Nr. 193 Kolektyvo g. 119 (kadastro nr. 0101/0021:370) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1158/21, 2021.04.07;
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: A. R individualios veiklos vykdymo pažyma , tel.: +370 616 70493, el.p. [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-10-11 iki 2021-10-24 imtinai  Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje vilnius.lt, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-188),  ir  susisiekus su  projekto rengėju, susitarus telefonu  370 616 70493 ar el. p. [email protected].
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-10-11 iki 2022-10-24 imtinai Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius.

Viešas svarstymas įvyks 2022-10-25, 18.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/LVZ2Qke
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus):
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-188) iki viešojo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti priedus (jei reikalingi).
Nuoroda:
AIŠKINAMASIS+RAŠTAS

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ