Parengtas sprendimo projektas keisti sklypo Panerių g.12 detaliojo plano sprendinius

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymą „Dėl leidimo keisti sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu” ir pasiūlymo teikimo terminą dėl leidimo keisti detaliojo plano sprendinius projekto

 

Teisės akto projektas:

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS AADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO PANERIŲ G. 12 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 ir 313 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 407 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Panerių
    g. 12 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą pramoninį žemės naudojimo būdą, pažymėtą indeksu P4, į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo teritorijos vietą ties Panerių gatve bei nustatyti sklypo naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentų.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+programa(projektas)

Informacija apie pasiūlymų teikimą dėl parengto teisės akto projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo keisti sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu ir parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. – nuo 2019-11-21 iki 2019-12-05:

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyryje, Konstitucijos pr. 3, 418 kab., skyriaus vedėjas A. Stapulionis tel. (8-5) 211 2679, el. p. aurelijus.stapulionis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3, Vilnius, el. p.   naujamiescio.seniunija@vilnius.lt.

Planavimo tikslas: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 407 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą pramoninį žemės naudojimo būdą, pažymėtą indeksu P4, į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo teritorijos vietą ties Panerių gatve bei nustatyti sklypo naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentų.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;