Parengtas Statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse detaliojo plano ir sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279 ir Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano keitimas sklypuose Liepkalnio g.172A ir 172E

Planuojama teritorija

Liepkalnio g. 172A (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 0101/0159:1608), Liepkalnio g. 172E (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 0101/0159:1670), keičiamos teritorijos plotas apie 5,9466 ha.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A30-131 „Dėl leidimo inicijuoti Statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mastų detaliojo plano ir Sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279 ir Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano keitimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir Nr. 0101/0159:1608“.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel
Iniciatorius UAB „Geometa“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių k., LT-13279, Nemėžio sen., Vilniaus raj., tel. 8 5 232 3984, el. p. info@sirin.eu
Rengėjas UAB „Gaučė ir Ko“, Verkių g. 5a-66, LT-08218 Vilnius, tel. 8 689 44896, el. p. kristina.gauce@gmail.com.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Detaliojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1099V patvirtinto Statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 556) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-138 patvirtinto Sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279, Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano (reg. 2811) keitimą planavimo proceso iniciavimo sutarties pagrindu sklypus, kurių kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir Nr. 0101/0159:1608, sujungiant ir nustatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus. Detaliojo plano keitimo tvarka: bendra. Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): rengiamas SPAV atrankos dokumentas. Planavimo darbų programa: Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2017 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2018 m. II ketv. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Su rengiamu „Statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mastų detaliojo plano ir Sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279 ir Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano keitimu sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir 0101/0159:1608)“ ir jo sprendiniais galima susipažinti nuo 2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 23 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapyje „Teritorijų planavimo viešumas“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Vieša detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijoje (Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius) nuo 2018 m. gegužės mėn. 17 d. iki 2018 m. gegužės mėn. 23 d. Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano keitimo sprendiniams aptarti vyks 2018 m. gegužės 24 d. 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijoje (Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius). Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2018 m. gegužės 24 d. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
El. pašto adresas marius.berulis@gmail.com
Paslaugos gavėjo adresas UAB „Gaučė ir Ko“, Verkių g. 5a-66, LT-08218 Vilnius

brėžinį žiūrėti čia