Parengtas T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 2425), sklypų Nr. 36 ir Nr. 48 (kadastro Nr. 0101/0101:686 ir 0101/0101:684) sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija: žemės sklypai Nr. 36 (kad. Nr. 0101/0101:686) ir Nr. 48 (kad. Nr. 0101/0101:684) . Teritorijos plotas – 3,5397 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A30-585 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo uždaviniai: atlikti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 2425), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos mėn. 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 „Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 36 ir Nr. 48 (kadastro Nr. 0101/0101:686 ir 0101/0101:684), pažymėtų pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, padalijant sklypus, pakeičiant jų naudojimo pobūdį iš daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G2) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą ir nustatant užstatymo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Intractus ir UAB „Litectus II“. Planavimo iniciatoriaus atstovas pagal įgaliojimą – UAB „Regroup“, buveinės adresas Lukiškių g. 5-201, LT-01108 Vilnius.

Plano rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Lukiškių g. 5-201, LT-01108 Vilnius, direktorius Tadas Monkevičius, tel. 8 671 85640, el. paštas: tadas@regroup.lt , projekto vadovas Rimvydas Kazickas, tel. 8 676 41927, el. paštas: rimvydas@regroup.lt.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. lapkričio 24 d. iki gruodžio 9 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Regroup projektavimas“ patalpose Lukiškių g. 5-201 darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. gruodžio 9 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.