Parengtas T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 28 ir Nr. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:985), Nr. 31 (Pukuvero g. 22, kadastro Nr. 0101/0101:687), Nr. 32 (Pukuvero g. 24, kadastro Nr. 0101/0101:21), Nr. 34 (kadastro Nr. 0101/0101:1101) ir sklypo Nr. 6 detaliojo plano koregavimas

Planuojama teritorija Detaliajame plane suplanuoti sklypai Nr. 28 ir Nr. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:985), Nr. 31 (Pukuvero g. 22, kadastro Nr. 0101/0101:687), Nr. 32 (Pukuvero g. 24, kadastro Nr. 0101/0101:21), Nr. 34 (kadastro Nr. 0101/0101:1101) ir Nr. 6.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. A30-372/19. įsakymo tekstas
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius U. S., A. S., J. Z., J. Z., A. Š., V. B., Č. B., L. R., R. R., V. P., UAB „Liteca“, UAB „Intractus“.
Rengėjas UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-08-17 iki 2020-08-28 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A (III a.), Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-531).

Pagrindinis+brezinys

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-08-17 iki 2020-08-28 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, ir pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A (III a.), Vilnius.
Paslaugos gavėjo adresas Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius
El. pašto adresas tadas.markilevicius@gmail.com