Parengtas T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano koregavimas sklypuose Pukuvero g. 1, Puluvero 32 ir Didžiųjų Gulbinų k. (kadastro Nr. 0101/0101:183)

Planuojama teritorija Žemės sklypai Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298), Didžiųjų Gulbinų k. (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir Pukuvero g. 32 (kadastro Nr. 0101/0101:512).
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. A30-2599/20.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius UAB „Rimgauda“, UAB „Gulbinų infrastruktūra“.
Rengėjas UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-03-09 iki 2021-03-23 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (jei tokia galimybė bus), pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-665).

Pagrindinis+brėžinys

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2021-03-09 iki 2021-03-23 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės II aukšte, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (jei tokia galimybė bus), ir pas projekto rengėją, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, darbo metu.
Telefono nr. 867637738

INFORMACIJA
apie T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr.
0101/0101:298), sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir sklypo Nr. 14 Pukuvero g. 32 (kadastro Nr.
0101/0101:512) sprendinių koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. spalio 15
d. įsakymas Nr. A30-2599/20.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,
09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000.
Planavimo iniciatorius: UAB „Rimgauda“, UAB „Gulbinų infrastruktūra“.
Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, tel. 8 671 85640,
www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt.
Projekto vadovas – Tadas Markilevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro
Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106
,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1
(kadastro Nr. 0101/0101:298), sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir sklypo Nr. 14 (kadastro Nr.
0101/0101:512) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: sklypus sujungti, padalyti, pakeisti dalyje žemės
sklypų naudojimo būdus iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijos ir bendrojo naudojimo teritorijos bei
nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju
planu.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais
galima nuo 2021-03-09 iki 2021-03-23 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3,
Vilnius (jei tokia galimybė bus), pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, darbo metu, bei
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-665).
Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2021-03-09 iki 2021-03-23 imtinai Vilniaus
miesto savivaldybės II aukšte, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (jei tokia galimybė bus), ir pas projekto rengėją,
Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, darbo metu.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui
teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų
planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo
dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo
dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.