Parengtas Tarybos sprendimo dėl teritorijos Jočionių g.13 aukščio reglamento projektas

Projektas-elektrine-4

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TERITORIJOS JOČIONIŲ G. 13 AUKŠČIO REGLAMENTO

Vilnius

2016 m.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 2014 m. gegužės 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 486 ,,Dėl Vilniaus ir Kauno centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektus pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2317 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo“ ir atsižvelgdama į aiškiai deklaruotą viešąjį interesą, ypatingą urbanistinę situaciją ir išskirtinį pagrindimą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad teritorijoje Jočionių g. 13 nebūtų taikomas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytas aukščio reglamentas.

2. Nustatyti, kad teritorijoje Jočionių g. 13 aukščio reglamentas gali būti didinamas iki 80 m.

Meras