Parengtas Teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. el.  paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė

Planavimo tikslas ir uždaviniai: parengti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 135V patvirtinto teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 446) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypus (kadastro Nr. 0101/0070:216 ir Nr. 0101/0070:217) Eišiškių plente, Naujininkų seniūnijoje, nustatant galimus sklypų teritorijos naudojimo reglamentus vienbučiams (dvibučiams) sodybiniams gyvenamiesiems namams statyti, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,3918 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-04-29 įsakymas Nr. A30-1238 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą“.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt            Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-145.

Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-11-05 iki 2021-11-18 imtinai Naujininkų seniūnijoje, Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-145) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-11-18.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Nuoroda:

Sprendiniai