Parengtas Teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931) sklypo (kadastro Nr. 0101/0067:196) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad yra parengtas Teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931) sklypo (kadastro Nr. 0101/0067:196) sprendinių koregavimas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-12-30 įsakymas Nr. A30-3932 dėl leidimo inicijuoti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinių koregavimą; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A30-3932; 2017-01-25 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-50/17(3.1.36-TD2).

Planavimo uždaviniai: Pakeisti sklypo (kadastro 0101/0067:196) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), statinių aukštį nuo vieno aukšto (4 m iki karnizo) iki dviejų aukštų (10 m iki karnizo) bei nustatyti teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto planą). Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorius, numatant galimybę įrengti automobilių plovyklą. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2573, faks. 8 5 211 2527, www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: UAB „Beta turtas“ , Konstitucijos pr. 26, LT-08105, Vilnius, tel. 8 5 2275747. Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 8 650 55031, el. p. info@miestovizija.lt.

Sprendinių viešinimas: detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2017-06-02 iki 2017-06-15 plano rengėjo patalpose Sodų g. 6, Vilnius, (2 aukšte); Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos skelbimų lentoje Žalioji a. 3, Vilnius (planavimo programa ir pagrindinis brėžinys); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt -/&1054614410 (planavimo sutartis, įsakymas)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-62). Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki 2017-06-15. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia