Parengtas Teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Dubliškių g. 5

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad parengtas Teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Dubliškių g. 5 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

Planavimo iniciatorius: UAB „Beta turtas“, atstovaujama direktoriaus Algimanto Zarembos, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius.

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt.  Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: rengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (registro Nr. T00055635) koregavimą sklype Dubliškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0067:196), kurio koregavimas (registro Nr. T00080880) buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A30-2538 „Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sklypo (kadastro   Nr. 0101/0067:196) sprendinių koregavimo tvirtinimo“: papildyti sklypo komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdu ir patikslinti kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą (užstatymo intensyvumą, tankumą, statinio aukštų skaičių ir kt.) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2673 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-01-06 įsakymas „Dėl leidimo rengti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Dubliškių g. 5 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-3/20. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-60.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-03-09 iki 2020-03-23 imtinai Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-60) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Sprendiniai

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-03-23.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

PV Asta Kariniauskienė