Parengtas teritorijos Gilužio g. 11B detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinių koregavimas teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijos Gilužio g. 11B detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) Pilaitės sen., Vilnius. Plotas –

apie 1,778 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „DTC International“, kodas 302707956, Žirmūnų 39-46, LT-09106, Vilniuje. Įgaliotas UAB „Archivalda“ direktorius Valdas Jurevičius, Konstitucijos pr. 23, 614 kab., tel. 861402888, el. p. archvaldas@yahoo.com.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Archivalda“, Konstitucijos pr. 23, Vilnius, mob. tel. 861402888, el. p. archvaldas@yahoo.com, detaliojo plano korektūros projekto vadovas Valdas Jurevičius.

Planavimo pagrindas: 2016 m. sausio 22 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-60/16(3.1.36-TD2).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 gruodžio 9 d. įsakymas Nr.A30-3699 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Gilužio g. 11b detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir

Nr. 0101/0167:250) sprendinius teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000m. Liepos 26 d. sprendimu Nr. 65 „Dėl teritorijos Gilužio g. 11b detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kad. Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinius teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės sklypo naudojimo būdą, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu detalaliojo planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta

procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-04-04 iki 2016-04-15 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-13-16-87) ir det. plano korektūros rengėjo – UAB „Archivalda“ biuro patalpose, Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 614 kab., Vilniuje, tel. 861402888, el. paštas – archvaldas@yahoo.com; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje, Vydūno g. 20, LT-06205, Vilniuje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki

susipažinimo su projektu pabaigos (2016-04-15), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar

www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo

svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų

gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.