Parengtas teritorijos greta Labdarių gatvės formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas teritorijos greta Labdarių gatvės formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo tikslai – suformuoti žemės sklypą esamo pastato (unikalus Nr. 1094-0184-5047) daliai eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį ir sujungti su žemės sklypu Labdarių g. 3C (kadastro Nr. 0101/0041:222) į vieną.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius (-iai) ‒ Valstybinis Vilniaus mažasis teatras.

Projekto rengėjas – UAB ,,GEOFORTA“.

Susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriuje nuo 2017-07-14 iki 2017-07-27. Pastabas raštu galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, telefonas pasiteirauti – 85 211 2735.