Parengtas Teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas klype J. Basanavičiaus g. 36 (kadastro Nr. 0101/0055:105)

INFORMACIJA

apie Teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą

 

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. A30-927/19.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

 

Planavimo iniciatorius: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

 

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el. p. [email protected].

Projekto vadovas – Tadas Markilevičius.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. 2158V ,,Dėl teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype J. Basanavičiaus g. 36 (kadastro Nr. 0101/0055:105) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties patikslinti galimą užstatymo aukštingumą ir aukštų skaičių, intensyvumą bei kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-09-25 iki 2019-10-08 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos patalpose, Odminių g. 3, Vilnius, ir  pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A (III a.), Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019-09-25 iki 2019-10-08 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos patalpose, Odminių g. 3, Vilnius.

Viešas svarstymas įvyks 2019-10-09, 1700 val., Vilniaus miesto savivaldybės salėje (Nr. 215), Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Pagrindinis+brėžinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.