Parengtas teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101/0151:0003) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detalusis planas (reg. Nr. T00073459)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0151:0003), esantis Barsukynės g. 57

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu parengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 30-2783 „Dėl teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00073459) sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101:0151:0003): nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties padalinti žemės sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas 1,2537 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-02-18 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101/0151:0003)“ Nr. A30-681/22
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-474.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti: nuo 2022-12-20 iki 2023-01-03 imtinai Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-474), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Detaliojo plano projektas 2023-01-04, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-01-04, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/79271986278?pwd=5EYA6Jh6NyJ6bmrrJPgelraiXRcOWx.1
Meeting ID: 792 7198 6278
Passcode: 5L8y5d
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-01-04, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/78921515091?pwd=CfbZEvT9tg4a8jVheoMqoqqw6fgDNc.1
Meeting ID: 789 2151 5091
Passcode: qU2jw7

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-01-03 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-01-04, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ