Parengtas teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, įvažiavimo į sklypą koregavimas žemės sklype Rokantiškių g. 1B, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151: 1264 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Rokantiškių g. 1B, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151:1264.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Adresas korespondencijai – M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com, tel. 8-654-64286.

Detaliojo plano rengėjas: architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: .:  archidiza.darbas@gmail.com,tel. 8-654-64286.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama žemės sklypo Rokantiškių g. 1B, Vilniuje, detaliajame plane pažymėta statybos linija ir statybos zona, įvažiavimo į sklypą vieta.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. sprendimas Nr.30-1647 “Dėl Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano tvirtinimo”.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-05-04 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), taip pat (vieša ekspozicija) Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius;  plano rengėjo patalpose adresu M. Daukšos g. 30, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys