Parengtas Teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:35, Nr. 0101/0151:17, Nr. 0101/0151:18, Nr. 0101/0151:281) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano sklypų Skaisterių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0151:1044) ir Skaisterių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0151:1041) sprendinių koregavimas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-23-485.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Plotas apie 0,26 ha, teritorija iš trijų pusių ribojama Skaisterių gatve, Rokantiškių gatve ir natūralus barjeras – intensyviai naudojami želdynai.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-06 įsakymas Nr. 30-1323/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Nr. 0101/0151:35, Nr. 0101/0151:17, Nr. 0101/0151:18, Nr. 0101/0151:281) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano sklypų Skaisterių g. 25 (kadastro NR. 0101/0151:1044) ir Skaisterių g. 23 (kadastro NR. 0101/0151:1041) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu tvirtinimo“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt, kontaktinis asmuo D. V.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: sklypus Skaisterių g. 25 ir Skaisterių g. 23 padalyti į du sklypus ir nustatyti užstatymo tankumą, intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-09-25 iki 2023-10-09 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-485), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g. 17, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 9-18 val.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Projekto ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijos patalpose Antakalnio g. 17, Vilniuje nuo 2023-09-25 iki 2023-10-09. Viešas svarstymas organizuojamas 2023-10-09 14:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilnius.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-23-485) visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką, t.y. iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-10-09, 14:00 val.

Nuoroda:

aiškinamasis raštas

detalus

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą