Parengtas Teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0165:590) inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1626V „Dėl teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057510) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklypą (kadastro Nr. 0101/0165:590) padalinti ir nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2064 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-06-22 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0165:590)“  Nr. A30-2243/21″.

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-620.

Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-12-30 iki 2022-01-12 imtinai Panerių seniūnijoje, Žalioji al. 3, LT-02232 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-620), bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2022-01-12.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Nuoroda:

Sprendiniai