Parengtas teritorijos Pagubės g. 63 (kadastro Nr. 0101/0001:1) detaliojo plano projektas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame, kad parengtas teritorijos Pagubės g. 63 (kadastro Nr. 0101/0001:1) detaliojo plano projektas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 30-666 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Pagubės g. 63 planavimo procesą ir rengti detalųjį planą“, 2014 m. birželio 10 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1078/14(3.1.36-AO4).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Mindaugo g. 24, 03215 Vilnius, tel. 8 (5) 210 3745, faks. (8 5) 213 8345, www.kam.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo.

Planavimo darbų programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-666. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas rengiamas trimis (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis) etapais, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): rengiamas detalusis planas skirtas tik krašto apsaugos tikslams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (TAR, 2014-12-30, Nr. 2014-20928) patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 3.1. p., SPAV neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Viešas svarstymas: su parengtu detaliojo plano projektu susipažinti galima nuo 2016 m. kovo 7 d. plano rengėjo buveinėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Parengto projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. kovo 7 d. iki 2016 m. kovo 22 d. Verkių seniūnijos buveinėje Kalvarijų g. 156, Vilniuje.

Viešas svarstymas įvyks 2016 m. kovo 22 d. 15.30 val. Verkių seniūnijos buveinėje Kalvarijų g. 156, Vilniuje.