Parengtas Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 71A (kad. Nr. 0101/0013:0041) ir Lauksargio g. 75A (kad. Nr. 0101/0013:0353)

Informuojame, kad parengtas Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 71A (kad. Nr. 0101/0013:0041) ir Lauksargio g. 75A (kad. Nr. 0101/0013:0353)

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 įsakymu Nr. 30-1192/19, 2019-06-12 planavimo darbų programa, 2019-07-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-44/20.

 

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 „Del teritorijos (Plytinės g. atsšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklypuose Lauksargio g. 71A (kad. nr. 0101/0013:41) ir Lauksargio g. 75A (kadastro Nr. 0101/0013:353) inicijavimo pagrindu, pakeisti detaliuoju planu nustatytas sklypų ribas, nustatyti naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, užstatymo zoną, aukštingumą ir kitus statybos reglamentus. Projektą rengti ir tvirtinti vadovaujantis 2017-10-25 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1200 patvirtintais Aukštagirio geomorfologinio draustinio nuostatais. Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais (REG. Nr. 1881) ši teritorija patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

 

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo G. Kuodis, tel. 85 2112677.

 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: privatūs asmenys.

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas [email protected], proj. vadovas D. Vyšniauskienė.

 

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

aiškinamasis raštas

Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

 

Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2020-10-29 iki 2020-11-16 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-327), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g. 17, LT-10312 Vlinius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel. +37069817868.

Lauksargio brėžinys

Projekto ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijos patalpose Antakalnio g. 17, Vilniuje nuo 2020-10-29 iki 2020-11-16.

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-19-327) visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.