Parengtas Teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Plytinės kaime detalusis planas (registro Nr. T00056365)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85)2112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056365) sprendinius sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 0101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, padalintiems sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas 0,7761 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 2 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-11 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. (101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-108/22
Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-68.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-06-20 iki 2022-07-04 imtinai Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-68), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Detaliojo plano projektas 2022-07-05, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-07-05, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/72747489098?pwd=_jFpCYfFMzV8ZWsaiRmheuleQ1Ceb1.1
Meeting ID: 727 4748 9098
Passcode: 534rHM
Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-07-05, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/74844876769?pwd=AbWv01ZE2rlwxaWckM1VPg10PE7uxj.1
Meeting ID: 748 4487 6769
Passcode: 7v8vhp

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2022-07-04 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2022-07-05, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai