Parengtas teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Vikingų g. 5, Oreivių g. 12, 32 ir A. Gustaičio g. 9 inicijavimo pagrindu

Planuojama teritorija:
7,5531 ha ploto žemės sklypas Vikingų g. 5; 0,1547 ha ploto žemės sklypas Oreivių g. 12 ; 0,9510 ha ploto žemės sklypas Oreivių g. 32; 0,1204 ha ploto žemės sklypas A. Gustaičio g. 9 ir 0,0868 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0080:1452, Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-03-22 įsakymas Nr. A30-939/21 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Vikingų g. 5, Oreivių g. 12, 32 ir A. Gustaičio g. 9“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-03-22 įsakymu Nr. A30-939/21 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-04-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-30/21.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Iniciatorius:
UAB „Prekybos parko projektai“, juridinio asmens kodas 304131886, adresas Gedimino pr. 10-5, Vilnius.

Rengėjas:
MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2021-07-15 iki 2021-07-28 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-229). Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu) ir AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.:
[email protected].

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:

Nuoroda:

Pranešimas+apie+parengtą+Vikingų+g.+5+DP+koregavimą_bendras

Pagrindinis+br+Vikingu+2020-07-02