Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Parengtas Teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas žemės sklype (kad. Nr.0101/0056:129), Algirdo g. 77, Vilniuje

Informacija apie teritorijų planavimą

Parengtas Teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas žemės sklype (kad. Nr.0101/0056:129), Algirdo g. 77, Vilniuje.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A30-2663 2016-09-23.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės direktorius, Konstitucijos per.3, Vilnius, (kontaktinis asmuo: K.Buivydas, tel.8(5) 211 2753).

El. paštas: e.vicemeras@vilnius.lt

Plano iniciatorius – UAB ,,LT Development fund‘‘, Konstitucijos per. 7, el.p. andrius.barkauskas@hanner.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69

El. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti sklypą, keičiant pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus, nustatant pagrindinius naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius ir nustatant užstatymo zoną ir ribas.

Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo esamos padėties ir sprendinių stadijos, baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etape koncepcija nerengiama. Atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūra. Sprendinių profesinis vertinimas neatliekamas.

Informaciją apie projektą teikia projekto organizatorius kontaktinis asmuo, iniciatorius ir rengėjas.

Viešas supažindinimas su parengto detaliojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2017-09-13 iki 2017-09-26 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3 ,Vilnius, tel. 8(5)- 211-29-75. Vieša ekspozicija organizuojama Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3 ,Vilnius, nuo 2017-09-13 iki 2017-09-26. Viešas svarstymas vyks 2017-09-27 12.00 val. rengėjos UAB ,,Urbanistika‘‘ patalpose, Žalgirio g. 90 IV aukštas, D įėjimas, Vilnius.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.