Parengtas teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1283V „Dėl teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

 

Detaliojo plano keitimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A30-1757/18 (2.1.22E-TD2)  2018-08-21.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės direktorius, Konstitucijos pr.3, Vilnius, El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,

(kontaktinis asmuo: K.Buivydas, tel.8(5) 211 2753, el.paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt)

Plano iniciatorius – UAB ,,LT Development fund‘‘, Konstitucijos pr. 7, tel. 8(5)-248-72-72 El. paštas:  info@hanner.lt

Plano rengėjas UAB ,,Sostinės studija’’, Užupio g. 16-26, Vilnius, tel. 868674252. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 868674252 El. paštas:  andzelika.studija@gmail.com.

Detaliojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai – padalinti sklypą Algirdo g. 77 (kad. Nr.0101/0056:129), keičiant esamą sklypo pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus, ir nustatant pagrindinius naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius bei nustatant užstatymo zoną ir ribas.

Šiuo detaliuoju planu keičiami Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001-10-18 sprendimu Nr.2080V patvirtinto Teritorijos prie Algirdo g. 75, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendiniai žemės sklype (kad. Nr.0101/0056:129).

Teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Algirdo g. 75 (kadastro Nr.0101/0056:189), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr.A30-2609 ,, Dėl teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Algirdo g. 75 tvirtinimo‘‘, nustatyti reglamentai nekeičiami.

Planavimo procesas – parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo esamos padėties ir sprendinių stadijos, baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etape koncepcija, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūros ir sprendinių profesinis vertinimas neatliekami.

Supažindinimas: Su Detaliojo plano sprendiniais ir kitų stadijų dokumentacija bei procedūriniais dokumentais galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriuje nuo 2021 m. lapkričio 26 d. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (projekto TPD Nr.K-VT-13-18-472) nuo 2021 m. lapkričio 19 d. Informaciją taip pat teikia kontaktinis asmuo: K. Buivydas, tel.8(5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt

Detaliojo plano vieša ekspozicija organizuojama Naujamiesčio seniūnijos patalpose nuo 2021 m. lapkričio 27 d.  iki gruodžio 9 d. imtinai. Detaliojo plano viešas aptarimas vyks 2021 m. gruodžio 10 d. 17.00 val. A.Goštauto g. 8, Vilniuje, IV aukšte, 410 kab.

Informaciją apie  projektą teikia projekto organizatoriaus kontaktinis asmuo, iniciatorius ir rengėjas.

Pasiūlymų pateikimo tvarka – Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto TPD Nr.K-VT-13-18-472) iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Nuoroda:

2_TOMAS_AIŠKINAMASIS_RAŠTAS_SPRENDINIŲ+KONKRETIZAVIMAS_2021_11_17

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS_2021_10_07