Parengtas Teritorijos prie Algirdo g. 75, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas žemės sklype (kad. Nr.0101/0056:129), Algirdo g. 77, Vilniuje

Parengtas Teritorijos prie Algirdo g. 75, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas žemės sklype (kad. Nr.0101/0056:129), Algirdo g. 77, Vilniuje.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A30-2663 2016-09-23 su vėlesniais pakeitimais.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės direktorius, Konstitucijos pr.3, Vilnius,
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
(kontaktinis asmuo: K.Buivydas, tel.8(5) 211 2753), el.paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt.

Plano iniciatorius – UAB ,,LT Development fund‘‘, Konstitucijos pr. 7, tel. 8(5)-248-72-72
el.p. andrius.barkauskas@hanner.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.
El. paštas: adm@urbanistika.lt.
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69
El. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti sklypą, pakeisti pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus, nustatant pagrindinius naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius, užstatymo zoną ir ribas.

Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo esamos padėties ir sprendinių stadijos, baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etape koncepcija, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūros ir sprendinių profesinis vertinimas neatliekami.

Informaciją apie projektą teikia projekto organizatorius kontaktinis asmuo, iniciatorius ir rengėjas.

Viešas supažindinimas: Viešas supažindinimas su parengto detaliojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2018-04-12 iki 2018-04-25 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3 ,Vilnius, tel. 8(5) 211 29 75. Vieša ekspozicija organizuojama Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3 ,Vilnius, nuo 2018-04-12 iki 2018-04-25.

 

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.