Parengtas teritorijos prie Dunojaus gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Dunojaus g. 14

Planuojama teritorija Sklypas kad. Nr. 0101/0072:160, Dunojaus g. 14, Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-03-09 įsakymas Nr. A30-568 dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Dunojaus gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Dunojaus g. 14; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti A30-568, 2018-03-09; 2018-04-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-28/18(2.15.1.7-TD2)
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 25
Iniciatorius Saulius Leinartas, Alma Leinartienė
Rengėjas UAB `Projektų horizontai“, į.k. 126090244, Dunojaus g. 14, Vilnius, tel. 8 655 43413
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2018-08-27 iki 2018 09 07, kreipiantis į plano rengėją UAB „Projektų horizontai“, Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijos (Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilniuje) skelbimų lentoje; Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt – Teritorijų planavimo viešumas); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt – K-VT-13-18-209 Pagrindinis brežinys
Kur ir kada vyks ekspozicija skelbimas-del-dpk-informacijos
Paslaugos gavėjo adresas Dunojaus g. 14, LT-02104 Vilnius
El. pašto adresas projektu.horizontai@gmail.com