Parengtas teritorijos prie Dunojaus gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Dunojaus g. 14B

INFORMACIJA apie parengtą teritorijos prie Dunojaus gatvės detaliojo plano sprendinių sklype Dunojaus g.14B inicijavimo pagrindu koregavimą

 

Planavimo pagrindas: 2018 m. liepos 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1582/18(2.1.22E-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2616.

Planavimo iniciatorius: Donatas Pukanasis, Trakų g. 4-15, Vilnius, tel.: 8620 91234.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 98 patvirtinto teritorijos prie Dunojaus gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056461) Rasų seniūnijoje sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Dunojaus g. 14B (kadastro Nr. 0101/0072:361), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 30-1375 „Dėl sklypo Dunojaus g. 14B formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-01-11 iki 2019-01-25 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Rasų seniūnijos patalpose,  Žemaitijos 9, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-436).

Brezinys_DPK

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-01-25.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.