Parengtas Teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40 detaliojo plano ir sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių koregavimas sklypuose Veržuvos g. 23 ir 23A

Planuojama teritorija Teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40 detaliojo plano ir sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių koregavimas sklypuose Veržuvos g. 23 ir 23A inicijavimo pagrindu.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A30-3698 „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kad. nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu“, 2017 m. sausio 25 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-52 / 17(3.1.36.-TD2).
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Iniciatorius J* Vasiliauskis ir L* B* – Vasiliauskė
Rengėjas UAB „Kubinis metras“
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti: Antakalnio seniūnijos patalpose (Antakalnio g. 17, Vilnius 10312) darbo valandomis nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 20d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. 868322273, el.p. paulius@metroarchitektura.lt

Brėžinys+seniūnijoje

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešas aptarimas nenumatytas
Paslaugos gavėjo adresas Kalvarijų g. 1, Vilnius
El. pašto adresas paulius@metroarchitektura.lt