Parengtas Teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Kapsų g. 3, projektas

DĖL PARENGTO TERITORIJOS PRIE KAPSŲ BEI DARIAUS IR GIRĖNO GATVIŲ SANKIRTOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE KAPSŲ G. 3

Informuojame Jus, kad yra parengtas Teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Kapsų g. 3, projektas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 12 05 įsakymas Nr. 30-3143 dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Kapsų g. 3; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti Nr. 30-3143, 2017 12 05; 2017 09 20 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-2/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1507V patvirtinto teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 1044) sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Kapsų g.3 (kadastro Nr. 0101/0071:308) gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybų pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2573, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Augantis miestas“, į.k. 304429441, Savanorių pr. 1-113, LT-03116 Vilnius, tel. 865236480, jonas@augantismiestas.lt

Rengėjas: UAB „Eventus Pro“, į.k. 300591759, Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius, tel. +370 5 2123075, info@eventuspro.lt

Sprendinių viešinimas: detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2018 04 09 iki 2018 04 20 plano rengėjo UAB „Eventus Pro“ patalpose Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybės Naujininkų seniūnijos Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius skelbimų lentoje (planavimo programa ir pagrindinis brėžinys); Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje (www.vilnius.lt – /index.php?2439058626; /index.php?1821394375) (įsakymas, planavimo programa, inicijavimo sutartis); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, K-VT-13-18-65)

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Ieva Leinartaitė-Gerliakienė, tel. 865543413, el.p. ieva.leinartaite@eventuspro.lt;

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir inicijatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, K-VT-13-18-65) visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki 2018 04 20. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia