Parengtas Teritorijos prie Kriaučiūnų g. 9 detaliojo plano sklypo Nr. 21 sprendinių koregavimo projektas

Informuojame, kad yra parengtas Teritorijos prie Kriaučiūnų g. 9 detaliojo plano sklypo Nr. 21 sprendinių koregavimo projektas. Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau TPDRIS).

Planuojama teritorija: sklypas Cintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0167:2700, Pilaitės seniūnijoje, Vilnius

Planavimo organizavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2015 2016 07 12 ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72 – 2145/16(3.1.36-TD2), 2016 12 19.

Planavimo iniciatoriai:

Česlav Voisiat, Regina Voisiat, Jurij Bogdevič, Jelena Bogdevič, Romuald Juruš, Svetlana Juruš.

Planavimo rengėjas: UAB ,,Architektūros menas“, PV Simonas Savickas (kv. paž. Nr. ATP 1664) adresas Konstitucijos pr. 23B – 510, Vilnius. Įm. k. 302519783, tel. Nr. +370 684 82 460,

el. p. [email protected]

Planavimo tikslas: Anksčiau parengto – Apie 3.5 ha ploto teritorijos prie Kriaučiūnų g. Nr. 9, Vilniuje detaliojo plano sprendiniuose suplanuotą sklypą Nr. 21 padalinti į tris atskirus sklypus, pakeisti anksčiau nustatytą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą į – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos, bei nustatyti reglamentus naujai suplanuotiems sklypams.

Nuo 2017 11 06 iki 2017 11 20 susipažinti su informacija apie parengtą projektą ir parengto projekto sprendiniais galima TPDRIS interneto svetainėje; rengėjo patalpose (9-12 val.; 13-17 val.), Konstitucijos pr. 23 B korp. – 510, Vilniuje; Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje (Vydūno g. 20, Vilniuje).

Per šį laiką suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikia raštu arba TPDRIS priemonėmis.

Viešas susirinkimas vyks 2017-11-20, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto holo patalpose, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

2017 11 06 – 2017 11 20 dienomis gauti pasiūlymai bus išnagrinėti ir organizatorius TPDRIS priemonėmis ar kitu pareiškėjo pasiūlyme nurodytu būdu atsakys juos pateikusiems asmenims per 5 darbo dienas po supažindinimo laikotarpio pabaigos. Organizatorius, nustatęs, kad pasiūlymai pagrįsti, turi pavesti projekto rengėjui ištaisyti parengtą projektą pagal gautus pasiūlymus.

Asmenys gautą organizatoriaus atsisakymą priimti pasiūlymus, per 10 darbo dienų nuo atsisakymo gavimo dienos gali skųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, A. Juozapavičiaus 9, Vilnius.

sprendinių brėžinį žiūrėti čia